องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :