องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :