องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลือนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลือนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :