องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 -2570) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 -2570) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :