องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว :