องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
แผนป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]11
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 5 มี.ค. 2564 ]13
3 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]14
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]11
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน ปีพ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]12
6 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 5 เม.ย. 2563 ]15
7 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 10 ม.ค. 2563 ]14
8 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 2 มิ.ย. 2560 ]12
9 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 2 มิ.ย. 2560 ]16