องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]50
2 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]105
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]45
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) รอบ 12 เดือน [ 30 ก.ย. 2564 ]42
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]114
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 5 มี.ค. 2564 ]102
7 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]112
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]101
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน ปีพ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]103
10 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 5 เม.ย. 2563 ]109
11 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 10 ม.ค. 2563 ]104
12 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 2 มิ.ย. 2560 ]115
13 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 2 มิ.ย. 2560 ]110