องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]14
2 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]14
3 รายงานสรุปการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บัวใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]13
4 สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต (wifi) ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]15
5 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 12 มี.ค. 2564 ]18
6 รายงานสรุปการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) [ 12 ม.ค. 2564 ]15
7 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการอินเตอร์เน็ต (free fiwi) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 11 ม.ค. 2564 ]15
8 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ไตรมาส1 (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 28 ธ.ค. 2563 ]14
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]14
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 [ 10 พ.ค. 2563 ]16
 
หน้า 1|2