องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]34
2 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ิ 2 (รอบเดือน มกราคม 2565-มีนาคม 25645 [ 11 เม.ย. 2565 ]36
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]28
4 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]33
5 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]33
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]32
7 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ิ 1 (รอบเดือน ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) [ 3 ม.ค. 2565 ]50
8 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ิ 4 (รอบเดือน กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564) [ 4 ต.ค. 2564 ]50
9 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ิ 3 (รอบเดือน เมษายน 2564-มิถุนายน 2564) [ 5 ก.ค. 2564 ]48
10 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]105
11 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]105
12 รายงานสรุปการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บัวใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]107
13 สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต (wifi) ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]105
14 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 12 มี.ค. 2564 ]112
15 รายงานสรุปการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) [ 12 ม.ค. 2564 ]106
16 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ไตรมาส1 (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 28 ธ.ค. 2563 ]106
17 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 [ 10 พ.ค. 2563 ]113
18 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานงานจัดเก็บรายได้ (รอบตุลาคม 2562-มีนาคา 2563) [ 20 เม.ย. 2563 ]97
19 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]105
20 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่าง (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2563) [ 5 เม.ย. 2563 ]102
 
หน้า 1|2