องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม- มีนาคม 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]4
2 รายงานสถิติประชาชนที่มาใช้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 -2 (ตุลาคม2565 - มีนาคม2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]5
3 รายงานสถิติประชาชนที่มาใช้บริการงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]5
4 รายงานสถิติประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]9
5 รายงานสถิติประชาชนที่มาใช้บริการงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]3
6 ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]77
7 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ิ 2 (รอบเดือน มกราคม 2565-มีนาคม 25645 [ 11 เม.ย. 2565 ]78
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]69
9 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]76
10 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]74
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]72
12 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ิ 1 (รอบเดือน ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) [ 3 ม.ค. 2565 ]97
13 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ิ 4 (รอบเดือน กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564) [ 4 ต.ค. 2564 ]127
14 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ิ 3 (รอบเดือน เมษายน 2564-มิถุนายน 2564) [ 5 ก.ค. 2564 ]140
15 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]183
16 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานกองช่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]179
17 รายงานสรุปการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บัวใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]151
18 สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต (wifi) ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]183
19 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 12 มี.ค. 2564 ]180
20 รายงานสรุปการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) [ 12 ม.ค. 2564 ]192
 
หน้า 1|2