องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 มิ.ย. 2566 ]41
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 15 มิ.ย. 2566 ]37
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 15 มิ.ย. 2566 ]31
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 [ 15 มิ.ย. 2566 ]29
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]52
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) [ 17 ต.ค. 2565 ]68
7 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]229
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]160
9 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 10 ม.ค. 2563 ]225
10 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 2 มิ.ย. 2560 ]257
11 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 2 มิ.ย. 2560 ]198