องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 [ 15 พ.ย. 2565 ]83
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 (ต่อ) [ 15 พ.ย. 2565 ]57
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]195
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 17 มิ.ย. 2562 ]143
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]155
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.พ. 2561 ]194
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 18 พ.ย. 2560 ]164
8 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 2 มิ.ย. 2560 ]216