องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 15 ม.ค. 2563 ]189
2 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 10 ก.พ. 2562 ]240
3 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2562 ]221