องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 ต.ค. 2562 ]142
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ [ 16 ก.ย. 2562 ]180
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ส.ค. 2562 ]188
4 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 ก.ย. 2561 ]143
5 แบบฟอร์มประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคา [ 8 ก.ย. 2552 ]158
6 แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตดัดเเปลงหรือที่จอดรถ ที่กลับร [ 8 ก.ย. 2552 ]195
7 แบบฟอร์มการขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อ [ 8 ก.ย. 2552 ]144
8 แบบฟอร์มการอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร [ 8 ก.ย. 2552 ]179
9 แบบฟอร์มการขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนรับรอง [ 8 ก.ย. 2552 ]144
10 แบบฟอร์มการขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ห [ 8 ก.ย. 2552 ]146
11 แบบฟอร์มการแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน กับวันเริ่มต้นและว [ 8 ก.ย. 2552 ]138
12 แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน [ 8 ก.ย. 2552 ]141
13 หนังสือการแจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบ กรณีไม่ขัดกับกฎกระ [ 8 ก.ย. 2552 ]136
14 หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาตก่อสร้าง [ 8 ก.ย. 2552 ]139
15 แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเฉพาะส่วนรากฐาน [ 8 ก.ย. 2552 ]184
16 แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร หนังสืออุธรณ์ หรือหน [ 8 ก.ย. 2552 ]187
17 หนังสือคำร้องทั่วไป [ 8 ก.ย. 2552 ]183